04 Februari ’17 – Lytske Wâldpop Burgum

Op 4 februari spylje wy op Lytske Wâldpop yn de Pleats yn Burgum.

Dit is in foarronde fan it Wâldpop festival wat op 25 maaie yn Burgum hâlden wurd.

Wa’t de measte stimmen fan it publyk kriget, mei op it festival spylje…

Dus wy ha JIM noadig om op ús te stimmen!!!!! (as om in lyts bommeldinkje te dwaan nei dat wy spile ha 😉

HINNE BLIXEM EN LIT BURGUM HEARRE WA’T WINNE MAT!!!